Âm Ly trong nhà yến PRONEST P2 SWIFTLETS AMPLIFIER (300 LOA)

2.000.000

  • Âm ly Pronest P2 SWIFTLETS AMPLIFIER (300 loa)
  • Made in Malaysia
  • Công suất : <= 300 loa ru trong nhà yến