Your Cart
Tiếng việt
Nhà Yến Đạ Tẻh Của Anh Giang Thành Phố Bảo Lộc

Nhà Yến Tại Đạ Tẻh Thành Phố Bảo Lộc sau 3 năm

Địa hình thành phố Bảo Lộc có ba dạng địa hình chính: núi cao, đồi dốc và thung lũng Hợp lý để nuôi YẾN.
+ Núi cao:

– Phân bố tập trung ở khu vực phía Tây Nam thành phố Bảo Lộc, bao gồm các ngọn núi cao (từ 900 đến 1.100 m so với mặt nước biển) độ dốc lớn (cấp IV đến cấp VI).
– Diện tích khoảng 2.500 ha, chiếm 11% tổng diện tích toàn thị xã.

+ Đồi dốc:

– Bao gồm các khối bazan bị chia cắt mạnh tạo nên các ngọn đồi và các dải đồi dốc có đỉnh tương đối bằng với độ cao phổ biến từ 800 đến 850 m.
– Độ dốc sườn đồi lớn (từ cấp II đến cấp IV), rất dễ bị xói mòn, dạng địa hình này chiếm 79,8% tổng diện tích toàn thành phố, là địa bàn sản xuất cây lâu năm như chè, cà phê, dâu.

+ Thung lũng:

– Phân bố tập trung ở xã Lộc Châu và xã Đại Lào, chiếm 9,2% tổng diện tích toàn thành phố. Đất tương đối bằng phẳng, nhiều khu vực bị ngập nước sau các trận mưa lớn, nhưng sau đó nước rút nhanh.
– Vì vậy thích hợp với phát triển cà phê và chè, nhưng có thể trồng dâu và cây ngắn ngày.

Nhà Yến Đạ Tẻh Của Anh Giang Thành Phố Bảo Lộc Đang Hoàn Thiện
Nhà Yến Đạ Tẻh Của Anh Giang Thành Phố Bảo Lộc Đang Hoàn Thiện
Nhà Yến Đạ Tẻh Của Anh Giang Thành Phố Bảo Lộc Đang Lắp đặt gỗ làm tổ
Nhà Yến Đạ Tẻh Của Anh Giang Thành Phố Bảo Lộc Đang Lắp đặt gỗ làm tổ
Nhà Yến Đạ Tẻh Của Anh Giang Thành Phố Bảo Lộc Đang Lắp đặt loa nhà yến
Nhà Yến Đạ Tẻh Của Anh Giang Thành Phố Bảo Lộc Đang Lắp đặt loa nhà yến
Nhà Yến Đạ Tẻh Của Anh Giang Thành Phố Bảo Lộc Thu hoạch sau 3 năm
Nhà Yến Đạ Tẻh Của Anh Giang Thành Phố Bảo Lộc Thu hoạch sau 3 năm

Leave feedback about this

  • Rating
Vận chuyển nhanh chóng

Vận chuyển toàn quốc

Đổi trả

Sản phẩm lỗi được đổi trả

Sản phẩm thương hiệu

Nhiều thương hiệu sản xuất

Thanh toán

Thanh toán COD.